Scholarly Publications

Books

2015: Olof H. De Vries, Alles is geschiedenis. Bouwstenen voor een baptistische geloofsvisie uit de dogmatiek van Olof H. De Vries, onder redactie van Henk Bakker, Jelle Horjus, Jos Jumelet, Teun van der Leer, Anne de Vries (Utrecht: Kok, 2015)

2014: Henk Bakker en Daniël Drost (eds.), Andersom – een introductie in de theologie van James Wm. McClendon (Unie van Baptistengemeenten in Nederland; Veenendaal: WoodyDesign, 2014)

2014: Henk Bakker, Albrecht Boerrigter, Jeanette van Es, Winfried Ramaker (eds.), De geschiedenis van het Schriftwoord gaat door. Gedachten ter markering van de theologie van dr. O.H. de Vries (Utrecht: Kok, 2014)

2014: H.A. Bakker, M.J. de Kater, W. van Vlastuin, Verantwoord geloof. Handboek christelijke apologetiek (Kampen: Brevier, 2014) 2017: 2nd Edition, Summum Academic Publications

2012: Gunnende Kerk. Kompas voor een waardegestuurde gemeente ethiek (Brevier, 2012)

            See bookreviews by:

            Sake Stoppels, NederlandsTheologisch Tijdschrift 67/2 (2013) 168

            Daniël Drost, ‘Het noachidische verbond revisited’, Soteria 30/3 (2013) 7-17

2012: Henk Bakker (ed.): Simon Jones, De wereld van de Vroege Kerk. Het dagelijkse leven van de eerste christenen (Zoetermeer: Het Boekencentrum, 2012)

2010: Henk Bakker, Paul van Geest, Hans van Loon (eds.), Cyprian of Carthage: Studies in His Life, Language, and Thought (Late Antique History and Religion 3; Leuven: Peeters, 2010)

            See: Bookreview by Allen Brent, Journal of Ecclesiastical History 63     (2012) 354-356

2008: De Weg van het wassende water. Op zoek naar de wortels van het baptisme (Zoetermeer: Boekencentrum, 2008)

2006: Draads en tegendraads. Leren van de puriteinen (Zoetermeer: Boekencentrum, 2006)

2006: Ze hebben lief, maar worden vervolgd. Radicaal christendom in de tweede eeuw en nu (Zoetermeer: Boekencentrum, 20063)

2003: Exemplar Domini: Ignatius of Antioch and His Martyrological Self-Concept (Diss. University Groningen, Leuven: Peeters, 2003)

Articles

Forthcoming

‘Reading Early Christian Apologists in a Secular Age: “Not to flatter you, but to ask from you”’

Published

2019: Henk Bakker, ‘Wat is de aard van de zonde in evolutionair perspectief?’, in William den Boer, René Fransen, Rik Peels (eds.), En God zag dat het goed was. Christelijk geloof en evolutie in 25 cruciale vragen (Kampen: Summum Academic Publications, 2019) 279-290

2019: Henk Bakker, ‘Pneuma-Christology as Applied Christology: Intimacy and Immediacy in the Odes of Solomon’, in Gijsbert van den Brink, Eveline van Staalduine-Sulman & Maarten Wisse, The Spirit is Moving: New Pathways in Pneumatology (Studies in Reformed Theology, Vol. 38; Brill: Leiden, 2019) 93-108

2018: ‘”So On Earth”: Liturgy From Heaven’, in: Hans van Loon, Giselle de Nie, Michiel Op de Coul, en Peter van Egmond (eds), Prayer and the Transformation of the Self in Early Christian Mystagogy (Late Antique History and Religion, Vol. 18: The Mystagogy of the Church Fathers, Vol. 5; Leuven: Peeters, 2018) 41-6

 2018: ‘Het congregationele [independentistische] perspectief’, in Leon van den Broeke en George Harinck (eds.), Nooit meer eene nieuwe hiërarchie! De kerkrechterlijke nalatenschap van F.L. Rutgers (Ad Chartas-Reeks 34; Hilversum: De Vuurbaak, 2018) 125-133

2017: '“We are all equal” (Omnes sumus aequales): A Critical Assessment of Early Protestant Ministerial Thinking', Perspectives in Religious Studies 44/3 (2017) 353-376

2016: ‘A Martyr's Pain is Not Pain: Mystagogical Directives in Tertullian's Ad martyras, and some other North African Martyr Texts’, in: Paul van Geest (ed.), Seeing Through the Eyes of Faith: New Approaches to the Mystagogy of the Church Fathers (Late Antique History and Religion 11; Leuven: Peeters, 2016) 629-648

2016: ‘Towards an Evangelical Hermeneutic of Authority’, M. Klaver, S. Paas, E. van Staalduine-Sulman (eds.), Evangelicals and Sources of Authority: Essays Under the Auspices of the Center of Evangelical and Reformation Theology (CERT) (Amsterdam Studies in Theology and Religion, Vol. 6; Amsterdam: VU University Press, 2016) 25-43

2016: ‘The Changing Face of Unity or: Cutting the Right Edges in the Proper Way’, in Dagmar Heller and Péter Szentpétery (Eds.), Catholicity under Pressure: The Ambiguous Relationship between Diversity and Unity. Proceedings of the 18th Academic Consultation of the Societas Oecumenica (Beihefte zur Ökumenischen Rundschau 105; Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt 2016) 81-89

2015: ‘”Yes, We Can”: The Almost Forgotten Flipside of Discipleship’, Baptistic Theologies 7/2 (2015) 25-43

2015: ‘”Beyond the Measure of Man”: About the Mystery of Socratic Martyrdom’, Church History and Religious Culture 95 (2015) 1-17

2014: ‘The Changing Face of Unity or: Cutting the Right Edges’, Perspectief 26 (2014) 19-26

2014: ‘Convictional Theology as Mapping Moral Space’, Baptistic Theologies 6/1 (2014) 81-97

2014: ‘Munificent Church: the Drama of Tangible Ecclesial Transformation’, The American Baptist Quarterly 31/4 (2012 sic!) 366-378

2014: ‘James Wm. McClendon, theoloog en grensganger’, in Henk Bakker en Daniël Drost (eds.), Andersom – een introductie in de theologie van James Wm. McClendon (Unie van Baptistengemeenten in Nederland; Veenendaal: WoodyDesign, 2014) 114-131

2014: ‘Niet van de eeuwigheid - reflectie op een kritisch prolegomenon’, in Henk Bakker, Albrecht Boerrigter, Jeanette van Es, Winfried Ramaker (eds.), De geschiedenis van het Schriftwoord gaat door. Gedachten ter markering van de theologie van dr. O.H. de Vries (Kampen: Utrecht, 2014) 76-100

2014: ‘”Altijd bereid tot verantwoording”: vroegchristelijke apologie op de grens’, in H.A. Bakker, M.J. de Kater, W. van Vlastuin (eds.), Verantwoord geloof. Handboek christelijke apologetiek (Kampen: Brevier, 2014) 80-90

2013: ‘Tangible Church. Challenging the Apparitions of Docetism (I): The Ghost of Christmas Past’; ‘Tangible Church. Challenging the Apparitions of Docetism (II): The Ghost of Christmas Present’; ‘Tangible Church. Challenging the Apparitions of Docetism (III): The Ghost of Christmas Yet To Come’, in Baptistic Theologies 5/2 (2013) 1-17, 18-35, 36-58

2012:‘Finding a Place of Holiness: Towards a Typological Characterisation of Evangelical Churches in the Netherlands’, in:  C. van der Kooi, E. van Staalduine-Sulman, A.W. Zwiep (eds.), Evangelical Theology in Transition: Essays Under the Auspices of the Center of Evangelical and Reformation Theology (CERT) (Amsterdam Studies in Theology and Religion 1 [AmSTaR]; Amsterdam: VU University Press, 2012) 15-39

2011: ‘The Roaring Side of the Ministry: A Turn to Sacramentalism’, Perspectives in Religious Studies [National Association of Baptist Professors of Religion] 38/4 (2011) 403-426

2011: ‘Towards a Catholic Understanding of Baptist Congregationalism: Conciliar Power and Authority’, Journal of Reformed Theology 5 (2011) 159-183

2011: ‘De bisschop is van beneden, niet van boven: een congregationele benadering’, Nederlands Tijdschrift voor Kerk & Recht 5 (2011) 54-65

2010: “'Instigator and Standard-bearer” of Christianity (Acta Proconsularia 4.2): A Reconstruction of Early Impressions of Cyprian's Image as a Bishop’, in: Henk Bakker, Paul van Geest, Hans van Loon (eds.), Cyprian of Carthage: Studies in His Life, Language, and Thought (Late Antique History and Religion 3; Leuven: Peeters, 2010) 43-64

2010: Henk Bakker, Paul van Geest, Hans van Loon, ‘Introduction: Cyprian's Stature and Influence’, in: Henk Bakker, Paul van Geest, Hans van Loon (eds.), Cyprian of Carthage: Studies in His Life, Language, and Thought (Late Antique History and Religion 3; Leuven: Peeters, 2010) 1-27

2010: ‘Martelaarspijn is geen pijn: Tertullianus aan het woord’, in: J. Hoek (red.), Vers christendom. Getuigenissen uit de Vroege Kerk  (Heerenveen: Groen, 2010) 41-68

2010: ‘Herders’, in: P.H.R. van Houwelingen (ed.), Apostelen: dragers van een spraakmakend evangelie (CNT; Kampen: Kok, 2010) 292-313

2010: ‘Martelaren’, in: P.H.R. van Houwelingen (ed.), Apostelen: dragers van een spraakmakend evangelie (CNT; Kampen: Kok, 2010) 314-338

2010: ‘Getuigen’, in: P.H.R. van Houwelingen (ed.), Apostelen: dragers van een spraakmakend evangelie (CNT; Kampen: Kok, 2010) 339-361

2009: ‘Helpers en bondgenoten voor de vrede’. Een peiling van vroege christelijke zelfinterpretatie’, Radix 35/3 (2009) 190-205

2009: ‘Baptists in Amsterdam’, The Baptist Quarterly 43 (2009) 229-234

2009: ‘Animosity and (Voluntary) Martyrdom: The Power of the Powerless‘, in: John T. Fitzgerald, Fika J. van Rensburg, Herrie F. van Rooy (eds.), Animosity, the Bible and Us: Some European, North American and South African Perspectives (Society of Biblical Literature, Global Perspectives on Biblical Scholarship 12; Atlanta, 2009) 287-297

2008: ‘De ziel van Europa en de Geest van God’, in: Erik Borgman, Kees van der Kooi, Akke van der Kooi, Govert Buijs (eds), De werking van de Heilige Geest in de Europese cultuur en traditie (Kampen: Kok, 2008) 73-85

2007:‘Allemaal evangelicaal? Perspectieven op de evangelische beweging’, in: Koert van Bekkum, George Harinck (eds.), Kerkelijk Nederland van de kaart (Bavinck Lezingen 2007; Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme [1800-heden], Vrije Universiteit en Nederlands Dagblad; Barneveld, 2007) 31-51

2007: ‘Spirituality and Ethnicity in Holland’, Journal of European Baptist Studies 7/2 (2007) 38-49

2005: ‘Potamiaena: Some Observations About Martyrdom and Gender in Ancient Alexandria’, in: A. Hilhorst, G.H. van Kooten (eds.), The Wisdom of Egypt. Jewish, Early Christian and Gnostic Essays in Honour of Gerard P. Luttikhuizen (Ancient Judaism and Early Christianity 59; Leiden-Boston: Brill, 2005) 331-350

 

Find us

James Wm. McClendon Chair
Postjesweg 150
1061 AX Amsterdam
The Netherlands

Vrije Universiteit Amsterdam
De Boelelaan 1105 
1081 HV Amsterdam 
The Netherlands

© James Wm. McClendon Chair - Sitemap (XML)