Professional Publications

2017: Laura Dijkhuizen en Henk Bakker (eds.), Typisch evangelisch. Een stroming in perspectief (Amsterdam: Ark Media, 2017)

2017: Henk Bakker & Teun van der Leer (eds.), Smeltend ijs. Olof de Vries over tijd en traditie, geschiedenis en gemeente ((Baptistica Reeks; Unie van Baptistengemeenten in Nederland, mei 2017)

2016: ‘Leren onderscheiden volgens het Nieuwe Testament’, in: Ingeborg Janssen-te Loo (ed.), Samen ontdekken! De uitdaging van de vergader(en)de gemeente: samen de wil van Christus onderscheiden (Baptistica Reeks; Unie van Baptistengemeenten in Nederland, 2016) 18-33

2015: ‘Mark S. Kinzer en zijn bilaterale kerkvisie’, Soteria 32/2 (2015) 31-37

2014: ‘Zonder slag of stoot’, in Hans Burger en Reinier Sonneveld, Cruciaal. De verrassende betekenis van Jezus’ kruisiging (Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief, 2014) 17-32

2014: ‘De Vroege Kerk, de goede Herder en andere herders’, in: Jan Martijn Abrahamse en Wout Huizing, Van onderen! Op zoek naar een ambtstheologie voor een priesterschap van gelovigen (Baptistica Reeks; Unie van Baptistengemeenten in Nederland, 2014) 63-77

2014: ‘De Reformatie en het derde kerk-type: twee honden vechten om een been ..’, in: Jan Martijn Abrahamse en Wout Huizing, Van onderen! Op zoek naar een ambtstheologie voor een priesterschap van gelovigen (Baptistica Reeks; Unie van Baptistengemeenten in Nederland, 2014) 78-94

2013: Henk Bakker, Albrecht Boerrigter (eds.), Vrije keuze van godsdienst. Hoe vrij is vrij? (Baptistica Reeks; Unie van Baptistengemeenten in Nederland, 2013)

2012: ‘Midden in het leven’, Nederlands Dagblad

2012: ‘Aurelius Augustinus (354-430 AD)’, in: Rob A. Nijhoff (ed.), Volgers: 16 christenen die onze wereld hebben veranderd (Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief, 2012) 16-23

2011: ‘Ignatius of Antioch’, lemma in Patropedia, Center for Patristic Research (2011) 1-15

2011: Henk Bakker, Jan Hoek, 'Zoeken naar zingeving: een systematisch-theologische benadering', in: Pieter Boersema, Stefan Paas (eds.), Onder spanning: een veelzijdige kijk op veranderingen in kerk en samenleving (Kampen: Kok, 2011) 209-237

2010: Henk Bakker, René Erwich, ‘Voorganger in evangelische kerken’, in: Jan Hoek, Stefan Paas (eds.), Praktijkgericht: handboek voor de hbo-theoloog (Zoetermeer: Boekencentrum, 2010) 89-94

2010: Henk Bakker, Jan Martijn Abrahamse, ‘Geloven in vrijheid. De vrijheidsgedachte in de vroege kerk en bij de eerste baptisten’, in: G.J. Spijker (ed.), Vrijheid: een christelijk-sociaal pleidooi (G. Groen van Prinstererstichting, Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie; Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 2010) 39-51

2009: ‘Mapping Dutch Baptist Identity’, in: Teun van der Leer (ed.), Zo zijn onze manieren! In gesprek over gemeentetheologie (Baptistica Reeks; Barneveld: Unie van Baptistengemeenten, 2009) 23-31

2009: Henk Bakker, Stefan Paas, ‘De kerkvaders over Genesis. Schepping en scheppingsdagen in de exegese van de Vroege Kerk’, Wapenveld 59/3 (2009) 3-14

2008: ‘Congregationalist en katholiek?’, Kontekstueel 22/5 (2008) 15-18

2007: ‘Dichtbij, dichter bij, nog dichter bij’, in: Wim Dekker, Jos Douma (eds.), Dichtbij de hoorder. Prediking en Trends (Kampen: Kok, 2007) 25-44

2007: ‘Pastor van de narratio. Nadenken over de communicatieve theologie van Dolf van Roode’, in: Henk Bakker, Marjan Blok, Paul Rosseneu, Flinterdun: Kritische gedachten van Dolf van Roode over kruis en geloven (Gorinchem: Ekklesia, 2006) 138-147

2006: ‘”Het evangelie aan de Bataven.” Evangelisatie in Nederland na de millenniumwende’, Soteria 23/2 (2006) 57-67

2005: ‘Genade’, in: A. Noordegraaf, G. Kwakkel, S Paas, H.G.L. Peels, A.W. Zwiep (eds.), Woordenboek voor bijbellezers (Zoetermeer: Het Boekencentrum, 2005) 196-201

2005: ‘Beproeving, Verzoeking’,  in: A. Noordegraaf, G. Kwakkel, S Paas, H.G.L. Peels, A.W. Zwiep (eds.), Woordenboek voor bijbellezers (Zoetermeer: Het Boekencentrum, 2005) 55-59

1996: ‘Israël en de zending in de evangelische theologie’, in W. Van Heest (red.) Beminden om der vaderen wil (Zending Dichterbij 4; Goes: Oosterbaan & Le Coitre, 1996) 126-139

1996: ‘Het toetsen van verschijnselen in tijden van opwekking’, Soteria 13/3 (1996) 12-27

Find us

James Wm. McClendon Chair
Postjesweg 150
1061 AX Amsterdam
The Netherlands

Vrije Universiteit Amsterdam
De Boelelaan 1105 
1081 HV Amsterdam 
The Netherlands

© James Wm. McClendon Chair - Sitemap (XML)