Professional Publications

2017: Laura Dijkhuizen en Henk Bakker (eds.), Typisch evangelisch. Een stroming in perspectief (Amsterdam: Ark Media, 2017)

2017: Henk Bakker & Teun van der Leer (eds.), Smeltend ijs. Olof de Vries over tijd en traditie, geschiedenis en gemeente ((Baptistica Reeks; Unie van Baptistengemeenten in Nederland, mei 2017)

2016: ‘Leren onderscheiden volgens het Nieuwe Testament’, in: Ingeborg Janssen-te Loo (ed.), Samen ontdekken! De uitdaging van de vergader(en)de gemeente: samen de wil van Christus onderscheiden (Baptistica Reeks; Unie van Baptistengemeenten in Nederland, 2016) 18-33

2015: ‘Mark S. Kinzer en zijn bilaterale kerkvisie’, Soteria 32/2 (2015) 31-37

2014: ‘Zonder slag of stoot’, in Hans Burger en Reinier Sonneveld, Cruciaal. De verrassende betekenis van Jezus’ kruisiging (Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief, 2014) 17-32

2014: ‘De Vroege Kerk, de goede Herder en andere herders’, in: Jan Martijn Abrahamse en Wout Huizing, Van onderen! Op zoek naar een ambtstheologie voor een priesterschap van gelovigen (Baptistica Reeks; Unie van Baptistengemeenten in Nederland, 2014) 63-77

2014: ‘De Reformatie en het derde kerk-type: twee honden vechten om een been ..’, in: Jan Martijn Abrahamse en Wout Huizing, Van onderen! Op zoek naar een ambtstheologie voor een priesterschap van gelovigen (Baptistica Reeks; Unie van Baptistengemeenten in Nederland, 2014) 78-94

2013: Henk Bakker, Albrecht Boerrigter (eds.), Vrije keuze van godsdienst. Hoe vrij is vrij? (Baptistica Reeks; Unie van Baptistengemeenten in Nederland, 2013)

2012: ‘Midden in het leven’, Nederlands Dagblad

2012: ‘Aurelius Augustinus (354-430 AD)’, in: Rob A. Nijhoff (ed.), Volgers: 16 christenen die onze wereld hebben veranderd (Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief, 2012) 16-23

2011: ‘Ignatius of Antioch’, lemma in Patropedia, Center for Patristic Research (2011) 1-15

2011: Henk Bakker, Jan Hoek, 'Zoeken naar zingeving: een systematisch-theologische benadering', in: Pieter Boersema, Stefan Paas (eds.), Onder spanning: een veelzijdige kijk op veranderingen in kerk en samenleving (Kampen: Kok, 2011) 209-237

2010: Henk Bakker, René Erwich, ‘Voorganger in evangelische kerken’, in: Jan Hoek, Stefan Paas (eds.), Praktijkgericht: handboek voor de hbo-theoloog (Zoetermeer: Boekencentrum, 2010) 89-94

2010: Henk Bakker, Jan Martijn Abrahamse, ‘Geloven in vrijheid. De vrijheidsgedachte in de vroege kerk en bij de eerste baptisten’, in: G.J. Spijker (ed.), Vrijheid: een christelijk-sociaal pleidooi (G. Groen van Prinstererstichting, Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie; Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 2010) 39-51

2009: ‘Mapping Dutch Baptist Identity’, in: Teun van der Leer (ed.), Zo zijn onze manieren! In gesprek over gemeentetheologie (Baptistica Reeks; Barneveld: Unie van Baptistengemeenten, 2009) 23-31

2009: Henk Bakker, Stefan Paas, ‘De kerkvaders over Genesis. Schepping en scheppingsdagen in de exegese van de Vroege Kerk’, Wapenveld 59/3 (2009) 3-14

2008: ‘Congregationalist en katholiek?’, Kontekstueel 22/5 (2008) 15-18

2007: ‘Dichtbij, dichter bij, nog dichter bij’, in: Wim Dekker, Jos Douma (eds.), Dichtbij de hoorder. Prediking en Trends (Kampen: Kok, 2007) 25-44

2007: ‘Pastor van de narratio. Nadenken over de communicatieve theologie van Dolf van Roode’, in: Henk Bakker, Marjan Blok, Paul Rosseneu, Flinterdun: Kritische gedachten van Dolf van Roode over kruis en geloven (Gorinchem: Ekklesia, 2006) 138-147

2006: ‘”Het evangelie aan de Bataven.” Evangelisatie in Nederland na de millenniumwende’, Soteria 23/2 (2006) 57-67

2005: ‘Genade’, in: A. Noordegraaf, G. Kwakkel, S Paas, H.G.L. Peels, A.W. Zwiep (eds.), Woordenboek voor bijbellezers (Zoetermeer: Het Boekencentrum, 2005) 196-201

2005: ‘Beproeving, Verzoeking’,  in: A. Noordegraaf, G. Kwakkel, S Paas, H.G.L. Peels, A.W. Zwiep (eds.), Woordenboek voor bijbellezers (Zoetermeer: Het Boekencentrum, 2005) 55-59

1996: ‘Israël en de zending in de evangelische theologie’, in W. Van Heest (red.) Beminden om der vaderen wil (Zending Dichterbij 4; Goes: Oosterbaan & Le Coitre, 1996) 126-139

1996: ‘Het toetsen van verschijnselen in tijden van opwekking’, Soteria 13/3 (1996) 12-27

Newsletter

Stay up to date on our research, publications and blogs by subscribing to our newsletter.

Find us

James Wm. McClendon Chair
Postjesweg 150
1061 AX Amsterdam
The Netherlands

Vrije Universiteit Amsterdam
De Boelelaan 1105 
1081 HV Amsterdam 
The Netherlands

© James Wm. McClendon Chair - Sitemap (XML)